Wczytuję dane...
Model: M/003

Model S300 pompy infuzyjne strzykawkowej Medima oferuje możliwości modelu S200 oraz rozszerza bibliotekę leków o limity dla każdego parametru infuzji. Limity miękkie (soft limits, min max) ostrzegają o przekroczeniu parametru infuzji. wartości zalecanych, jednak nie ograniczają możliwości wprowadzania zmian. Limity twarde (hard limits, min max) blokują możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu.

Charakterystyka pomp strzykawkowych Medima:

Wszystkie modele pomp Medima obsługiwane są w ten sam sposób (z uwzględnieniem różnic między modelami) i posiadają szereg wspólnych cech:

 • duży i czytelny wyświetlacz graficzny (wyświetlane informacje to nazwa leku, szybkość dozowania-dawkowanie, stan naładowania akumulatora oraz rodzaj zasilania, ciśnienie dozowania oraz ustawiony próg alarmu okluzji, objętość i typ wybranej strzykawki)
 • szeroki asortyment strzykawek (objętości 5, 10, 20, 30, 50ml)
 • automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki
 • proste programowanie i łatwa obsługa
 • infuzja w różnych jednostkach (ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24godz)
 • blokada danych (zaprogramowane parametry mogą być chronione hasłem dostępu, dodatkowo rozbudowany system ochrony pozwala zabezpieczać dostęp do wybranych funkcji pompy - start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy)
 • bolus automatyczny i manualny (możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży)
 • automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego (po wykryciu okluzji pompa wycofuje ramię obniżając ciśnienie w drenie i zmniejszając do minimum ilość zgromadzonego w nim leku, 6 poziomów ciśnienia okluzji, możliwość zmiany progu w czasie trwania infuzji, wskaźnik ciśnienia widoczny na wyświetlaczu)
 • rozbudowany system alarmów (pozwala na regulację głośności i trybu dźwięku, tryb nocny z możliwością ustawienia przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza)
 • rejestr zdarzeń (umożliwia zapisanie pełnej historii infuzji - parametry, czynności operatorskie, oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia - zapisana informacja może być przeglądana zarówno w pompie jak i na komputerze PC)
 • biblioteka leków (w pamięci pompy można zapisać 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji, dodatkowo do każdego parametru dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości przy czym limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych, a limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu, po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, bibliotekę leków można wpisać bezpośrednio z klawiatury pompy)

Dostępne pompy strzykawkowe:

 • Medima S100
 • Medima S200
 • Medima S300
 • Medima S-PCA
 • zestaw dwustrzykawkowy pomp Medima

Porównanie parametrów pomp strzykawkowych:

1. model S100

 • podstawowy model
 • infuzja w ml/min, ml/h, ml/24h
 • możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży
 • możliwość zapisania w pompie 120 nazw leków i wyświetlania ich w czasie infuzji

2. model S200

 • posiada możliwości modelu S100 oraz dodatkowo:
 • możliwość prowadzenia infuzji praktycznie we wszystkich stosowanych w medycynie jednostkach (np. mg/kg/h, kU/h)
 • zaawansowane tryby dozowania takie jak profil oraz infuzja z przerwą
 • możliwość wpisania do pompy biblioteki leków złożonej z maksymalnie 120 procedur dozowania ale bez limitów

3. model S300

 • posiada możliwości modelu S200 oraz dodatkowo:
 • pozwala na zapisanie w bibliotece leków limitów miękkich i twardych dla wszystkich parametrów infuzji

4. model S-PCA

 • przeznaczony jest do walki z bólem pooperacyjnym lub przewlekłym
 • pompa wyposażona jest w przycisk pacjenta uruchamiający podaż zaprogramowanej dawki leku oraz zamykaną na zamek osłonę strzykawki PCA
 • możliwość przełączenia się do standardowych trybów infuzji jak w pompie S2
 • pompa wyposażona jest we wszystkie funkcje modelu S2, również bibliotekę leków z limitami dla parametrów infuzji

Pompy Medima mogą być mocowane zarówno do standardowych kolumn i statywów, jak również w stacjach dokujących, bez konieczności demontażu lub stosowania jakichkolwiek dodatkowych elementów. Zamocowane w stacjach automatycznie łączą się z MedimaNet, zapewniając możliwość podglądu i archiwizacji prowadzonych infuzji oraz połączenie z systemem informatycznym szpitala. Pompy firmy Medima przystosowane są również do transportu sanitarnego.

Produkty powiązane, akcesoria i wyposażenie